منوی اصلی

  اطلاعیه

    آدرس صحیح مرکز تحقیقات جهت درج در مقالات پژوهشی

  عنوان مرکز تحقیقات و فرمت استاندارد آدرس دهی به شرح ذيل مي باشد. خواهشمند است در مقالات استنادی خود از فرم صحیح آدرس استفاده نمایید.

   

  Nanotechnology Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran 

  مرکز تحقیقات نانو فناوری خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،
  اهواز، ایران.
   
  لوگوی مرکز تحقیقات نانو فناوری خلیج فارس

  پیوندهای مفید

  V5.1.0.0